İNSAN KAYNAKLARI FONKSİYONLARI

İşe Alım / Seçme ve Yerleştirme

İlkerler MSS, işe alım, şirketin kurum kültürüne uygun, sürekli gelişim ilkesine inanan, vizyonun kurumun hedefleriyle örtüşen kişilerin açık pozisyonlarda değerlendirilmesi amacıyla, ihtiyaç durumunda yapılır.
İşe alım sürecinde başvurular internet aracılığı ile toplanır. Başvurular yine aynı yolla cevaplandırılır. İK tarafından yapılan ilk değerlendirme sonucunda uygun adaylar belirlenir ve başvuru sahibi görüşmeye davet edilir.
Söz konusu pozisyonun gerekliliklerine göre kişiye işe uygunluk, genel yetenek ve İngilizce yeterlilik testleri uygulanır. İnsan Kaynakları Bölümü ve ilgili bölümün yöneticileri tarafından sürdürülen, yetkinlik tabanlı mülakatlarda başarılı olan aday için süreç, İK teklifi ve giriş işlemlerinin tamamlanması ile sona erer.

Eğitim / Sürekli Gelişim

Eğitimler teknik ve davranışsal yönde, çalışanların gelişim ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerçekleştirilir. Sadece var olan pozisyondaki performansın geliştirilmesi değil, aynı zamanda kişinin kariyer yolunda atanması muhtemel pozisyonlara hazırlanması hedeflenir.
Eğitim ihtiyaçları şirket içi ya da şirket dışı kaynaklardan; yurtiçi ya da yurtdışı programlardan karşılanabilir.

Performans Yönetimi

Performans Yönetimi, çalışanların performanslarını olumlu yönde desteklemeye dayanır. Bu yöntemi, performansı en üst seviyeye çıkarmanın sistematik ve bilgiye dayalı başlıca yolu olarak görüyoruz. Bu prensiple yüksek motivasyona sahip, sonuç odaklı ve üstün performans sergileyebilen kişilerden oluşan güçlü bir kadro oluşturmayı hedefliyoruz.
Performans Yönetimi Sistemi uygulamamızla bölümlerin ve takımların sahip oldukları vizyon, hedefler ve kuruluş stratejisinin en iyi şekilde anlaşılmasını bekliyoruz. Bu uygulamanın çalışanlarımızın gelişmesi gereken yönlerini anlamamızı ve onları eğitim ve gelişim sistemleriyle desteklememizi sağladığına inanıyoruz.

Sosyal motivasyon

Yılın hemen her ayında düzenlenen hafta içi ve hafta sonu aktiviteler ile çalışan yönetici ve personelimize, sosyal yönlerini keşfetme, iletişimlerini güçlendirme, motivasyonlarını güçlendirme çabasındayız. Motivasyon amaçlı yapılan tüm etkinliklerde tüm ekibin bir araya gelmesine özen gösterilir, yakınları/ aileleri ile iletişimlerinin devamlılığını sağlamak amacıyla düzenlenen etkinliklerde iş dışında stresten uzak anlar paylaşılmaya özen gösterilir.

Değişim İletişim ile başlar

İlkerler MSS Çatısı altında yer alan tüm bölümler ve markalar için iletişim en önem verilen konulardan biridir. İletişim çalışmaları "iç iletişim" ve "kurumsal iletişim" ve sosyal iletişim olmak üzere üç ana başlık altında gerçekleştirilir. İlkerler MSS yenilikçi vizyonunu iletişim ve değişim üzerine kurmuştur.

© Copyright 2012, İlkerler MSS, Tüm hakları saklıdır / All rights reserved.
Design and powered by İNTERAMEDYA